EOG8QRKJV summary

Genes (observed)76
Nodes expanding10 (0 rapid)
Novel expansions0
Nodes contracting8 (0 rapid)
Extinctions8

Download text lists:

Click tab to see table

(The tables may take a second to load)

Node IDGene CountChangeRapid?Exctinction (--) or Novel (++)?
TURTI10
MOCCI4+3
ISCAP10
CSCUL2+1
LRECL10
SMIMO10
LHESP10
PTEPI10
SMARI10
HAZTE10
DPULE10
EAFFI0-1--
CAQUI10
LFULV10
EDANI10
BGERM2+1
ZNEVA10
PHUMA10
FOCCI10
APISU10
PVENU10
HVITR10
GBUEN10
CLECT0-1--
HHALY10
OFAS210
AROSA10
CCINC00
OABIE00
NVITR10
COPFL10
TPRET0-1--
HSALT4+3
LHUMI10
CFLOR10
PBARB10
COBSC10
SINVI2+1
ACEPH10
AECHI10
DNOVA10
LALBI10
MROTU10
HLABO10
EMEXI10
AMELL10
AFLOR10
MQUAD10
BIMPA10
BTERR10
APLAN10
OTAUR00
TCAST00
DPOND10
AGLAB0-1--
LDECE10
LLUNA10
PXYLO2+1
BMORI10
MSEXT10
HMELP10
DPLEX10
AAEGY2+1
CQUIN10
AALBI00
AGAMB1+1
AFUNE00
LLONG0-1--
MDEST10
DGRIM10
DPSEU10
DMELA10
CCAPI10
GMORS10
LCUP210
MDOME10
AR110
AR310
7010
7110
7210
7310
7410
DI110
DI310
DI500
DI70-1--
DI1110
DI1310
DI1510
DI1710
DI1910
DI2110
DI2310
DI2510
4810
4910
LE110
LE310
LE510
3410
3510
CO110
CO31+1
CO500
CO70-1--
3010
5010
HY110
HY310
HY51+1
HY710
HY910
HY1110
HY1310
HY1510
HY1710
HY1910
HY2110
HY2310
HY2510
HY2710
HY2910
HY3110
HY3310
HY3510
HY3710
HY3910
HY4100
HY430-1--
2510
5110
HE110
HE310
HE510
HE710
HE1110
5710
5810
5910
6010
210
6110
110
6210
6310
6410
6510
6610
6710
GO IDGO term# genes w/ GO ID
GO:0071011precatalytic spliceosome1
GO:0000398mRNA splicing, via spliceosome1