EOG8Q5C3R summary

Genes (observed)43
Nodes expanding6 (0 rapid)
Novel expansions0
Nodes contracting9 (0 rapid)
Extinctions9

Download text lists:

Click tab to see table

(The tables may take a second to load)

Node IDGene CountChangeRapid?Exctinction (--) or Novel (++)?
TURTI10
MOCCI10
ISCAP10
CSCUL2+1
LRECL00
SMIMO00
LHESP00
PTEPI00
SMARI10
HAZTE10
DPULE10
EAFFI0-1--
CAQUI10
LFULV00
EDANI00
BGERM00
ZNEVA1+1
PHUMA00
FOCCI00
APISU00
PVENU00
HVITR00
GBUEN00
CLECT00
HHALY00
OFAS200
AROSA10
CCINC0-1--
OABIE10
NVITR10
COPFL10
TPRET10
HSALT10
LHUMI10
CFLOR10
PBARB10
COBSC10
SINVI10
ACEPH10
AECHI10
DNOVA00
LALBI00
MROTU10
HLABO10
EMEXI0-1--
AMELL10
AFLOR10
MQUAD10
BIMPA10
BTERR10
APLAN0-1--
OTAUR2+1
TCAST0-1--
DPOND10
AGLAB10
LDECE10
LLUNA10
PXYLO10
BMORI10
MSEXT10
HMELP10
DPLEX2+1
AAEGY00
CQUIN00
AALBI00
AGAMB00
AFUNE00
LLONG1+1
MDEST00
DGRIM00
DPSEU00
DMELA00
CCAPI00
GMORS00
LCUP200
MDOME00
AR100
AR300
700-1--
7110
7210
7310
7410
DI100
DI300
DI500
DI700
DI1100
DI1300
DI1500
DI1700
DI1900
DI2100
DI2300
DI2500
480-1--
4910
LE110
LE310
LE510
3410
3510
CO110
CO310
CO510
CO710
3010
5010
HY110
HY310
HY510
HY70-1--
HY910
HY1110
HY1310
HY1510
HY1710
HY1910
HY2110
HY2310
HY2510
HY2710
HY2910
HY3110
HY3310
HY3510
HY3710
HY3910
HY4110
HY4310
2510
511+1
HE100
HE300
HE500
HE700
HE1100
5700
5800
5900
6000
200
6100
100
620-1--
6310
6410
6510
6610
6710
GO IDGO term# genes w/ GO ID
GO:0016021integral component of membrane6
GO:0006810transport6