EOG8W6RCD summary

Genes (observed)47
Nodes expanding13 (0 rapid)
Novel expansions0
Nodes contracting4 (0 rapid)
Extinctions4

Download text lists:

Click tab to see table

(The tables may take a second to load)

Node IDGene CountChangeRapid?Exctinction (--) or Novel (++)?
TURTI00
MOCCI00
ISCAP1+1
CSCUL1+1
LRECL00
SMIMO1+1
LHESP00
PTEPI00
SMARI00
HAZTE00
DPULE00
EAFFI00
CAQUI00
LFULV10
EDANI10
BGERM10
ZNEVA10
PHUMA00
FOCCI00
APISU1+1
PVENU00
HVITR1+1
GBUEN00
CLECT00
HHALY00
OFAS21+1
AROSA10
CCINC0-1--
OABIE10
NVITR10
COPFL10
TPRET10
HSALT10
LHUMI10
CFLOR10
PBARB10
COBSC10
SINVI0-1--
ACEPH10
AECHI10
DNOVA10
LALBI10
MROTU10
HLABO10
EMEXI10
AMELL10
AFLOR10
MQUAD10
BIMPA10
BTERR10
APLAN00
OTAUR00
TCAST1+1
DPOND00
AGLAB1+1
LDECE00
LLUNA00
PXYLO3+2
BMORI0-1--
MSEXT10
HMELP10
DPLEX10
AAEGY00
CQUIN00
AALBI00
AGAMB00
AFUNE00
LLONG00
MDEST00
DGRIM10
DPSEU10
DMELA10
CCAPI10
GMORS10
LCUP210
MDOME10
AR100
AR300
7000
7100
7200
7300
7400
DI100
DI300
DI500
DI700
DI1110
DI1310
DI1510
DI171+1
DI1910
DI2110
DI2300
DI2500
4800
4900
LE110
LE310
LE510
341+1
3500
CO100
CO300
CO500
CO700
3000
5000
HY110
HY310
HY510
HY710
HY910
HY1110
HY1310
HY1510
HY1710
HY1910
HY2110
HY2310
HY2510
HY2710
HY2910
HY3110
HY3310
HY3510
HY3710
HY3910
HY4110
HY4310
251+1
5100
HE100
HE300
HE500
HE700
HE1100
5700
5800
5900
600-1--
210
6110
110
621+1
6300
6400
6500
6600
6700
GO IDGO term# genes w/ GO ID
GO:0031083BLOC-1 complex1